Política de Privacidad

Euronet Payment Services Limited og Ria Financial Services Denmark ApS

Vi vil i denne Meddelelse om Persondatabeskyttelse (“Persondatameddelelse”) forklare, hvordan vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger, som vi modtager, når du benytter vores tjenester, besøger eller bruger vores hjemmesider eller mobilapplikationer eller på anden måde interagerer med os inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), hvordan vi deler dine oplysninger samt, hvad vi gør for at beskytte dine oplysninger. 

1.    Hvem er vi, og hvordan finder nærværende Persondatameddelelse anvendelse
Denne Persondatameddelelse gælder for Euronet Payment Services Limited og [navn] (samlet og individuelt alt efter situationen, “RIA”, “vi”, “vores” eller “os”), som alle er en underafdeling til Euronet Worldwide, Inc. (“Euronet”).  Du finder yderligere oplysninger om Euronet og de selskaber, som udgør en del af Euronet´s globale netværksgruppe (“Euronetgruppen”) på: http://www.euronetworldwide.com. 

Vi forpligter os til at beskytte og sikre dine Personlige Oplysninger (således som defineret under punkt 2 længere nede). Denne Persondatameddelelse beskriver, hvordan vi indsamler og anvender Personlige Oplysninger i overensstemmelse med gældende lov og vores regler for etisk adfærd.

Euronet Payment Services Limited med adressen 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, W1U 7EU, skal være den såkaldte “datakontrollør” i forhold til samtlige Personlige Oplysninger, som vi får opgivet enten personligt eller via e-mail, telefon eller post eller over følgende hjemmeside: www.riamoneytransfer.co.uk (“Hjemmesiden”). Det kan for eksempel være Personlige Oplysninger, som vi har fået oplyst, når nogen har benyttet de tjenester, vi tilbyder, herunder og uden nogen begrænsninger pengeoverførelsestjenester. 

Ria Financial Services Denmark ApS, med Hovedbanegården, Berntorffsgade 16, København V skal være den såkaldte “datakontrollør” i forhold til samtlige Personlige Oplysninger, som vi får opgivet enten personligt eller via e-mail, telefon eller post. Det kan for eksempel være Personlige Oplysninger, som vi har fået oplyst, når nogen har benyttet til tjenester, vi tilbyder, herunder og uden nogen begrænsninger valutavekslingstjenester.

Dette betyder, at RIA har ansvaret for beslutningen om, hvordan RIA vil være i besiddelse af og benytte de Personlige Oplysninger om dig.

Vores persondatabeskyttelsesmedarbejder, Euronet Group Data Protection Officer, kan kontaktes:

•    Via e-mail til:     DPO@euronetworldwide.com

•    Via post til:       Euronet Payment Services Limited                               
                          

Part 7th Floor, North Block
55 Baker Street
London
W1U 7EU

Att.: Data Protection Officer

Ved at benytte eller surfe på Hjemmesiden eller ethvert andet produkt eller tjeneste, som vi udbyder (under ét benævnt "Tjenester"), anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at underkaste dig nærværende Persondatameddelelse. Du skal ikke levere nogen oplysninger til os om dig selv, hvis ikke du er enig i vilkårene i nærværende Persondatameddelelse.

Vi opfordrer dig til fra tid til anden at gennemse og kontrollere Hjemmesiden for at gøre dig bekendt med eventuelle opdateringer af Persondatameddelelsen. Vi offentliggør opdaterede versioner af Hjemmesiden og ved at fortsætte med at handle med os, accepterer du nærværende Persondatameddelelse, således som den til enhver tid er gældende.

2.    Databeskyttelsesprincipper
“Personlige Oplysninger” henviser til al den information, som gør os i stand til at identificere dig eller den begunstigede som modtager af din transaktion hos os, enten direkte eller direkte, som for eksempel navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, enhver form for identifikationsnummer eller en eller flere faktorer, som henviser specifikt til din begunstigedes fysiske, psykologiske, mentale, kulturelle eller sociale identitet. 
Vi forpligter os til at overholde gældende databeskyttelseslove og sørger for, at Personlige Oplysninger:
•    Benyttes lovligt, på en rimelig og gennemsigtelig måde;
•    Udelukkende indsamles til gyldige formål, som vi klart og tydeligt har forklaret dig, og ikke på nogen måde benyttes i uoverensstemmelse med disse formål;
•    Har relevans i forhold til det formål, vi har oplyst dig om, og kun begrænser sig til disse formål;
•    Er præcise og holdes opdateret;
•    Kun opbevares i så lang tid, som det måtte være nødvendigt til de formål, vi har oplyst dig om; og
•    Opbevares sikkert.

3.    Hvilke Personlige Oplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?
Personlige Oplysninger, som du selv formidler os. Vi kan indsamle Personlige Oplysninger, når du opgiver dem til os, herunder når du meddeler, at du gerne vil modtage nogen af vores Tjenester, når du registrerer dig hos os, når du udfylder blanketter på nettet, når du taler med os på telefonen, når du taler med os personligt, når du skriver til os, og når du går ind på Hjemmesiden, og, i bestemte tilfælde som fremlagt i nærværende Persondatameddelelse, når du har opgivet dine oplysninger til et firma, som er tilknyttet RIA-varemærket eller riafinancial.com (hver især et “RIA-selskab” og samlet “RIA-selskaber”). Vi vil ligeledes indsamle detaljer om de transaktioner, du foretager via Hjemmesiden og om opfyldelse af sådanne transaktioner.  
De former for Personlige Oplysninger, som vi indsamler, afhænger af de produkter eller tjenester, som du har anmodet os om.  Vi har brug for enhver Personlig Oplysning, som indsamles fra dig, for at udføre en kontrakt, idet vi uden sådanne oplysninger ikke ville være i stand til at yde de ønskede Tjenester. 
Vi indsamler og behandler nedenstående Personlige Oplysninger:
•    Personlige oplysninger, som for eksempel kan identificere dig og/eller modtageren af den transaktion, du foretager med os. Det kan dreje sig om oplysninger som navn, titel, bopæls- og eller firmaadresse, e-mail, telefon- og/eller faxnumre og andre kontaktoplysninger, fødselsdato, køn, billeder, underskrift, pas-/visaoplysninger;

•    Finansielle oplysninger som for eksempel oplysninger, som har relation til dine og din begunstigedes betalingsoplysninger og bankkonto, som er indhentet med henblik på pengeoverførsler; og/eller

•    Tillægsoplysninger som kræves til håndhævelse af loven eller overholdelse af vores overensstemmelsesprocedurer i forbindelse med bekæmpelse af pengehvidvask, finansiering af terrorisme og kriminalitet, og som for eksempel kan dreje sig om forholdet til det begunstigede part i transaktionen, formålet med transaktionen og bevis for midlerne. 
Cookies og lignende teknologier. Når du benytter vores Hjemmeside eller mobilapplikationer, indsamler vi information via cookies og lignende teknologier, herunder vores gæsters IP-adresser, browser-type og -udgave, tidszoneindstillinger, skærmopløsningsindstillinger, browser-plug-in -typer og -udgaver, driftssystem og -platform. Vi kan anvende disse oplysninger til følgende formål:
•    Til at måle brugen af vores Hjemmeside og Tjenester, herunder antallet af besøg, den gennemsnitlige tid, som bruges på en Hjemmeside, sider, som besøges, sideinteraktionsdata (som for eksempel skærmrulning, kliks og mus over) etc. og til at forbedre det indhold, vi tilbyder;
•    Til at administrere Hjemmesiden og til interne operationer, herunder fejlfinding, dataanalyser, prøvekørsel, research, statistiske formål og undersøgelser; og
•    Som en del af vores bestræbelser på at holde Hjemmesiden sikker; 
Fordi de spiller så vigtig en rolle for at forbedre eller muliggøre brugen eller handlinger på Hjemmesiden, betyder det, at hvis du de-aktiverer cookies, kan du måske ikke benytte alle dele på vores Hjemmeside.  Det betyder også, at nogle funktioner på vores Hjemmeside ikke virker, hvis ikke du tillader cookies.
For yderligere oplysninger, læs om vores cookie-politik. 

4.    Hvordan anvender vi dine Personlige Oplysninger?
Vi benytter udelukkende Personlige Oplysninger og andre data, som du opgiver til os, til de følgende lovlige formål under gældende love:
•    Når det er nødvendigt med henblik på opfyldelse af en kontrakt med dig: Vi anvender måske dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt indgået med dig, for at kunne færdiggøre vores transaktioner eller andre anmodninger, som er fremsat af dig, for at kunne svare på og behandle dine forespørgsler eller anmodninger, eller for at kunne kontakte dig, hvis det skulle vise sig nødvendigt i forbindelse med vores opfyldelse af en kontrakt med dig. Hvis du for eksempel tegner en kontrakt på vores pengeoverførselstjenester, vil dine oplysninger nødvendigvis blive delt med udbyderen af betalingstjenesten, som udbetaler penge til den af dig oplyste modtager i  pengeoverførslens modtagerland, de kan blive delt med vores agenter og/eller leverandører til håndtering af tilbagebetaling af betalingsordre fra kvalificeret emittent til dig, de kan deles med et firma i Euronetgruppen for at yde assistance i forbindelse med Tjenester uden for normal åbningstid, og de kan anvendes, hvis vi får behov for at kontakte dig i forbindelse med vores kontrakt. 

•    Når det er nødvendigt med henblik på overholdelse af lovmæssige eller forskriftsmæssige forpligtelser: Vi anvender måske dine oplysninger for at overholde lovkrav og/eller forskrifter, der specifikt finder anvendelse på vores forretning. Det kan for eksempel være tilfældet, når du indgår en kontrakt med os om overførselstjenester, hvor vi afkræves at udvise et vist omfang af fornøden omhu i overensstemmelse med loven og/eller som står i mål med en vurderet risiko, som kan medføre rapportering af dine oplysninger til retslige og/eller regulerende myndigheder og eller en anmodning fra os om tillægsoplysninger fra dig til brug for vores risikovurdering og/eller til overholdelse af vores overensstemmelsesforpligtelser.  

•    Når du har afgivet samtykke til databehandlingen: Hvis du har samtykket og ikke trukket dit samtykke tilbage, kan vi kontakte dig med markedsførelsesmeddelelser i forbindelse med vores Tjenester og produkter fra RIA-selskaber (se punkt 10 om Direkte Markedsførelse nedenfor). 

•    Når det er nødvendigt med henblik på at forfølge RIA´s lovlige interesser: Hvis du opgiver oplysninger til os på nettet eller handler med os på nettet, kan vi benytte dine oplysninger til at forbedre indholdet på vores Hjemmeside og Tjenester, således at du får en bedre oplevelse. Vi kan anvende data som for eksempel IP-adresser og anonyme demografiske oplysninger til at skræddersy dine oplevelser til vores Tjenester ved at vise dig indhold, som vi mener, du vil kunne være interesseret i, og ved at vise indhold, der passer til dine præferencer. Vi kan benytte aggregerede data til en lang række formål, herunder analyse af brugeradfærd og egenskaber med henblik på at måle interessen i (og brugen af) de forskellige dele og områder af vores Tjenester. Vi kan også benytte de indsamlede data til at evaluere og forbedre vores Tjenester og analysere trafikken på vores Tjenester.

Hvis vi i fremtiden benytter dine Personlige Oplysninger til at forfølge vores lovlige interesser, vil vi bestræbe os på at tilpasse vores interesser med dine interesser, og dine oplysninger vil under ingen omstændigheder blive anvendt på andre måder end dem, du har givet samtykke til, eller som tilladt på anden måde under gældende lov.

I nogle tilfælde vil vi anonymisere dine Personlige Oplysninger, således at de ikke længere kan forbindes til dig, og i sådanne tilfælde kan vi benytte disse oplysninger uden at skulle oplyse dig yderligere herom. 

5.    Vil indsamlede oplysninger blive delt med tredjeparter?
RIA-selskaber
Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre RIA-selskaber for at gøre det muligt eller lettere for os at yde dig de Tjenester, du har anmodet om, når du har bedt os om det, for at levere de Tjenester til dig uden for normal forretningsåbningstid i UK og, når du har afgivet samtykke og ikke har trukket samtykke tilbage, til RIA-selskabernes direkte markedsførelsesformål.
Euronetgruppen
RIA kan dele dine Personlige Oplysninger med Euronet og tilknyttede selskaber i Euronetgruppen (nogle af disse selskaber befinder sig uden for EØS– yderligere oplysninger herom fremgår sidst under dette punkt 5) til formål, eller til at muliggøre eller lette disse formål, som fremgår af punkt 4 i nærværende Privatdatameddelelse.  Dette kan ligeledes betyde, at vi deler dine Personlige Oplysninger inden for Euronetgruppen i den hensigt at overholde lovmæssige eller forskriftsmæssige forpligtelser.
Tredjeparter som leverandør af tjenesteydelser
Vi kan dele dine Personlige Oplysninger med de følgende tredjepartsleverandører af tjenesteydelser for at administrere, muliggøre eller lette visse aspekter af Tjenesterne (herunder vedligeholdelse af vores servere og behandling eller opfyldelse af transaktionsordrer):
•    Serviceleverandører af overensstemmelseskontrol
•    Finansielle tjenesteleverandører, som for eksempel banker 
•    Kreditkontrol- eller gældsinddrivelsesagenturer
Vi har kontrolforanstaltninger på plads sammen med sådanne tredjeparter, der leverer tjenester, som kræver, at de beskytter dine personlige oplysninger.  Hvis du ønsker at få en kopi af de relevante kontrolforanstaltninger, bedes du venligst kontakte Euronet Group Data Protection Officer, som angivet under punkt 1 ovenfor. 
Forretningsfremgangsmåder
Vi kan overføre dine Personlige Oplysninger til en tredjepart som følge af et salg, erhvervelse, sammenslutning eller omlægning, som berører Euronet, et firma inden for Euronetgruppen, eller enhver af deres respektive aktiver. I sådanne tilfælde vil vi foretage de passende foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger bliver beskyttet korrekt.
Lov- og forskriftsmæssige anliggender
Vi kan ligeledes videregive dine Personlige Oplysninger i særlige tilfælde, såfremt retshåndhævende myndigheder, loven, retskendelser, eller andre forvaltningsmyndigheder kræver det, eller når vi i god tro mener, at videregivelse af disse oplysninger på anden måde er nødvendig eller tilrådelig, som for eksempel for at identificere, kontakte eller anlægge søgsmål mod nogen, som måtte skade – eller forstyrre – RIA´s rettigheder eller ejendom, mod Tjenesterne, en anden bruger eller mod enhver, som måtte lide skade på grund af sådanne aktiviteter (for eksempel identitetstyveri eller bedrageri).
Deling af Personlige Oplysninger uden for Det Forenede Kongerige
Arten og beskaffenheden af vores produkter og Tjenester betyder, at vi måske bliver nødt til at dele dine Personlige Oplysninger med modtagere, som har deres base i lande uden for Det Forenede Kongerige, herunder EØS og uden for EØS. De lande, hvortil vi er kan være nødt til at sende dine oplysninger, vil normalt være indlysende for dig på baggrund af den af dig anmodede transaktion. 
Som forklaret ovenfor, deler vi dine personlige oplysninger inden for Euronetgruppen, hvilket kan omfatte videregivelse af dine data til lande uden for EØS.  Når dette sker, vil vi sørge for en beskyttelse af dine data, som svarer til det niveau, som gives i EØS; for eksempel ud fra det faktum, at det pågældende modtagerland af den Europæiske Kommission er blevet vurderet til at yde et “tilstækkeligt” beskyttelsesniveau for Personlige Oplysninger eller via kontraktuelle bestemmelser, som garanterer sikkerhed og beskyttelse af Personlige Oplysninger.
Hvis vores brug af tredjeparter som leverandører af tjenesteydelser medfører videreformidling af dine Personlige Oplysninger uden for EØS, vil vi sikre os, at leverandøren af tjenesteydelserne sørger for beskyttelsesforanstaltninger og garantier i forhold til beskyttelse af dine Personlige Oplysninger.

6.    I hvor lang tid tilbageholdes Personlige Oplysninger?
Personlige Oplysninger anvendes til forskellige formål og er underlagt forskellige standarder og regler. Generelt tilbageholdes Personlige Oplysninger i så lang tid som nødvendigt for at kunne yde dig de Tjenester, som du anmoder om, for at kunne overholde gældende lov, krav til regnskaber og rapportering, og for at sikre, at du har rimelig mulighed for at skaffe dig adgang til de Personlige Oplysninger. 

Med i betragtningen til fastlæggelse af en korrekt tilbageholdelsesperiode for Personlige Oplysninger, indgår mængden, beskaffenheden og følsomheden af de Personlige Oplysninger, den potentielle skadesrisiko fra uautoriseret brug eller videreformidling af dine Personlige Oplysninger, de formål, hvormed vi behandler dine Personlige Oplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse målsætninger på anden vis, og de gældende lovkrav. For eksempel:

•    Lov- og forskriftsmæssige krav.  RIA tilbageholder Personlige Oplysninger og transaktionsdata, så længe som det kræves for at kunne overholde samtlige forpligtelser i forhold til opbevaring af data og rapportering i henhold til gældende love, herunder, uden nogen kommercielle begrænsninger, skatte- og hvidvaskningslove og -regulativer.  Generelt vil denne tilbageholdelsesperiode udgøre mindst 5 år at regne fra datoen for din transaktion eller datoen for afslutningen på vores forretningsforhold.

•    Kundeservice (varetagelse af kundeforhold, behandling af klager m.m.).  RIA kan behandle og tilbageholde dine Personlige Oplysninger, så længe vi har et løbende forhold til dig.  Når vores forhold er slut (for eksempel fordi Tjenesterne er blevet leveret og fuldt betalt, eller du har udøvet din ret til at trække dig ud af kontrakten), vil vi med forbehold af ethvert bibeholdelseskrav under gældende love, slette eller gøre dine Personlige Oplysninger anonyme. 

•    Markedsføring.  Personlige Oplysninger, som leveres til os til markedsføringsformål, kan tilbageholdes, indtil du vælger at udtræde, eller indtil RIA bliver klar over, at sådanne oplysninger er ukorrekte.

Du kan indhente en kopi af vores Bibeholdelsespolitik ved at rette henvendelse til vores Euronet Group Data Protection Officer.

7.    Bliver din korrespondance til os gemt?
Ja. Hvis du sender os korrespondance, herunder e-mails og telefaxer, kan vi tilbageholde sådanne data sammen med den øvrige dokumentation, der hører til din konto. Vi kan ligeledes tilbageholde kundeservicekorrespondance samt anden korrespondance, som involverer dig, og ethvert firma i Euronetgruppen, vores partnere og vores leverandører. Vi tilbageholder denne dokumentation I overensstemmelse med vores Bibeholdelsespolitik. 

8.       Datasikkerhed 
Vi forpligter os til at opretholde sikkerheden for dine Personlige Oplysninger, og vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads, som beskytter mod tab, misbrug og ændring af de data, som hører ind under vores kontrol. 
Vi anvender moderne og sikre teknikker til at beskytte vores systemer mod indtrængning fra uautoriserede individer, og vi opgraderer med jævne mellemrum vores sikkerhed i takt med, at bedre metoder bliver tilgængelige. 
Vores og vores partneres datacentre benytter de allernyeste og bedste fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til centrene. Hertil kommer, at alle Personlige Oplysninger opbevares på sikre steder bag brandmure og andre sofistikerede sikkerhedssystemer med begrænset (need-to-know/”behov for at vide”) administrativ adgang.
Alle de medarbejdere i RIA, som har adgang til eller tilknytning til behandling af Personlige Oplysninger, er kontraktmæssigt forpligtet til at respektere dine oplysningers fortrolighed og overholde de af os fastlagte databeskyttelsesstandarder. 
Vær opmærksom på, at ingen sikkerhedsforanstaltninger er perfekte eller uigennemtrængelige. Så selv om vi benytter den i erhvervslivet benyttede standardpraksis for at beskytte dit privatliv, kan vi ikke (og gør ikke) garantere den absolutte sikkerhed for Personlige Oplysninger.

9.    Gælder denne Persondatameddelelse for andre hjemmesider?
Nej. Vores Hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider på internettet. Klikker du på et reklamebanner, der tilhører en tredjepart, eller visse andre links, vil du blive ført videre til hjemmesider, der tilhører disse tredjeparter.
Vi er ikke ansvarlige for den persondatapolitik, som andre hjemmesider eller tjenester fører. Du skal sørge for at sikre dig, at du har læst og forstået persondatapolitikken fra enhver relevant tredjepart, og du bør henvende dig med ethvert spørgsmål eller problem til administrator eller webmaster hos den relevante tredjepart, før du udleverer nogen Personlige Oplysninger.

10.    Direkte markedsføring 
Med din tilladelse kan det forekomme, at RIA eller et RIA-firma kontakter dig (via e-mail, SMS-tekst, brev eller telefon) for at levere en målstyret markedsføring om vores Tjenester eller tjenester fra et andet RIA-firma eller firma inden for Euronetgruppen. Sådanne markedsføringsmeddelelser vil kun blive tilsendt dig, hvis du har samtykket dertil (da du tilmeldte dig vores Tjenester eller på et andet tidspunkt), og du ikke har tilbagetrukket et sådant samtykke, eller hvis der foreligger et andet lovmæssigt grundlag for at sende dig meddelelser af en sådan art.
Alle marketings-e-mails, som du modtager fra os, vil indeholde specifikke anvisninger til, hvordan du framelder dig, og du kan til enhver tid afmelde.
Hertil kan du afmelde markedsføring ved at kontakte os, som beskrevet under punkt 13 i nærværende Persondatameddelelse.

Du skal være opmærksom på, at vi modsætter os spam-mails fra tredjeparter, og vi medvirker ikke i fremsendelse af den type mails, ligesom vi heller ikke udsender eller tillader brug af kundeoplysninger til tredjeparter til sådanne formål.

11.    Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?
Mod verificering af din identitet, kan du anmode om at få adgang til og mulighed for at opdatere og rette i dine Personlige Oplysninger. Du kan også udøve andre rettigheder, som tilkommer dig med hjemmel i databeskyttelseslovene. Du bedes venligst benytte de kontaktoplysninger, som fremgår af punkt 13 i nærværende Databeskyttelsesmeddelelse.
“Den Registrerede” har ret til:
•    At få adgang til enhver Personlig Oplysning, som vi varetager om vedkommende samt alle relaterede oplysninger, herunder formålet med behandlingen af de Personlige Oplysninger, modtagerne eller modtagerkategorierne, med hvem de Personlige Oplysninger er blevet delt, og, hvor muligt, det tidsrum som de Personlige Oplysninger vil blive gemt, kilden bag de Personlige Oplysninger, og forekomsten af enhver automatisk beslutningstagning;
•    Uden uretmæssig forsinkelse at få rettet enhver ukorrekt Personlig Oplysning, som vi besidder om vedkommende;
•    At kræve, at de Personlige Oplysninger, som er gemt om vedkommende, bliver slettet, medmindre disse Personlige Oplysninger ikke er blevet krævet oplyst af os, et RIA-firma eller et firma i Euronetgruppen med henblik på at kunne efterkomme lovmæssige forpligtelser i henhold til gældende lov eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav; 
•    Under vise omstændigheder, forebygge eller begrænse behandlingen af dine Personlige Oplysninger, med undtagelse af det omfang behandling heraf er påkrævet til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav; og
•    Under vise omstændigheder, at kræve videreformidling af Personlige Oplysninger direkte til en tredjepart, hvor dette er teknisk realiserbart.
Ligeledes når du mener, at RIA ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende Databeskyttelsesmeddelelse eller gældende lov, har du ret til at klage til de relevante Databeskyttelsesmyndigheder eller retten. Selv om der ikke foreligger noget krav herom, opfordrer vi dig til at informere os om enhver klage, du måtte have, og vi vil afgive svar i overensstemmelse med vores Klageprocedure (se punkt 12 i denne Databeskyttelsesmeddelelse). 

12.    Klageprocedure i sager om databeskyttelse
Hvis du mener, at vi ikke har overholdt vores forpligtelser i henhold til nærværende Databeskyttelsesmeddelelse eller gældende lov, har du ret til at foretage en klage til databeskyttelsesmyndighederne eller retten. 
Selv om der ikke foreligger noget krav herom, opfordrer vi dig til at informere os om enhver klage, du måtte have, og vi vil afgive svar i overensstemmelse med vores Klageprocedure – vores kontaktoplysninger fremgår nedenfor.  
Klager eller problemer, der har forbindelse til persondatabeskyttelse, kan indgives til vores persondataafdeling:
    
•    Via e-mail til:    dataprotection@riafinancial.com

•    Via post til:        Euronet Payment Services Limited 
                          
Part 7th Floor, North Block
55 Baker Street
London
W1U 7EU

Att.: Data Protection Officer

(Såfremt Euronet Payment Services Limited handler som Datakontrollør af dine Personlige Oplysninger i overensstemmelse med nærværende Databeskyttelsesmeddelelse. For eksempel når du beslutter at benytte vores pengeoverførselstjenester); eller

Ria Financial Services Denmark ApS 

Part 7th Floor, North Block
55 Baker Street
London
W1U 7EU
Att.: Data Protection Officer

(Såfremt Ria Financial Services Denmark ApS handler som Datakontrollør af dine Personlige Oplysninger i overensstemmelse med nærværende Databeskyttelsesmeddelelse. For eksempel når du beslutter at benytte vores pengeoverførselstjenester)
 
Medarbejderne i Euronet er pålagt at indsende enhver klage over eller problem ifm. Privatdatabeskyttelsesanliggender til vores databeskyttelsesafdeling.
RIA vil bestræbe sig på at sende en kvittering for modtagelsen af klagen/anliggendet inden for 10 dage.
RIA vil foretage en undersøgelse i henhold til de relevante love og vil bestræbe sig på at svare fyldestgørende inden for 28 dage fra modtagelse af klagen/anliggendet. 
Hvis der er behov for yderligere tid til foretagelse af undersøgelse af din klage/anliggende, vil RIA skrive til dig inden for 28 dage efter modtagelsen af klagen/anliggendet, hvor du vil blive underrettet om undersøgelses tidslinje, som ikke vil være længere end yderligere 2 måneder, før klageproceduren er færdigbehandlet. 
Såfremt klagen bliver afvist, vil RIA afgive dig en skriftlig forklaring på afvisningen.
Hvis klagen/anliggendet anses for værende berettiget, vil RIA foretage det fornødne for at behandle klagen/anliggendet til din rimelige tilfredshed.
Såfremt du ikke er tilfreds med svaret/resultatet, eller på anden måde med håndteringen af din klage, har du ret til at klage til en relevant databeskyttelsesmyndighed eller retten. I Det Forenede Kongerige er databeskyttelsesmyndigheden Information Commissioner’s Office (hjemmeside: https://ico.org.uk/for-the-public/ og telefon: 0303 123 1113) og Danmark er databeskyttelsesmyndigheden Datatilsynet (hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk).
Vedrørende alle andre klager eller anliggender vedrørende vores Tjenester, der ikke drejer sig om privatdatabeskyttelse, bedes du venligst forhøre dig hos vores Kundeserviceafdeling på telefon 45 68659033.

13.    Kontakt os
Hvis du har nogen spørgsmål eller anliggender, der vedrører nærværende Databeskyttelsesmeddelelse eller RIA’s datapraksis, bedes du venligst kontakte vores databeskyttelsesafdeling:
    
•    Via e-mail til:    dataprotection@riafinancial.com

•    Via post til:    Euronet Payment Services Limited
Part 7th Floor, North Block
55 Baker Street
London
W1U 7EU
Att.: Data Protection Officer

(Såfremt Euronet Payment Services Limited handler som Datakontrollør af dine Personlige Oplysninger i overensstemmelse med nærværende Databeskyttelsesmeddelelse. For eksempel når du beslutter at benytte vores pengeoverførselstjenester); eller
 
Ria Financial Services Denmark ApS 

Part 7th Floor, North Block
55 Baker Street
London
W1U 7EU
Att.: Data Protection Officer

(Såfremt Ria Financial Services Denmark ApS handler som Datakontrollør af dine Personlige Oplysninger i overensstemmelse med nærværende Databeskyttelsesmeddelelse. For eksempel når du beslutter at benytte vores pengeoverførselstjenester)
 
Enhver klage vil blive behandlet i overensstemmelse med vores klageprocedure, som fremgår af punkt 12 i nærværende Databeskyttelsesmeddelelse.